IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISH BO`LIMI